• Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chúc mừng 3 đơn vị: Tạp chí Thuế, Vụ Tuyên truyền hỗ trợ và Tổ truyền thông nhân 97 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng 3 đơn vị: Tạp chí Thuế, Vụ Tuyên truyền hỗ trợ và Tổ truyền thông
 • Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tặng hoa Tạp chí thuế
 • Lãnh đạo Tổng cục Thuế chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo 3 đơn vị: Tạp chí Thuế, Vụ tuyên truyền hỗ trợ và Tổ truyền thông
 • Tổng biên tập Tạp chí Thuế Đặng Thị Thanh Mai cám ơn sự quan tâm, động viên, chúc mừng của lãnh đạo Tổng cục Thuế; các vụ, đơn vị
 • Lãnh đạo và CBCC Cục kiểm tra nội bộ, giải quyết khyếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Lãnh đạo và CBCC Vụ Tài vụ quản trị chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Ban quản lý rủi ro, Vụ Quản lý và cưỡng chế nợ thuế... chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Lãnh đạo và CBCC Cục Công nghệ thông tin chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Lãnh đạo và CBCC CụcThuế doanh nghiệp lớn chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Đại diện Đoàn thanh niên chúc mừng Tạp chí thuế
 • Lãnh đạo và CBCC Cục Thuế Vĩnh Phúc chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Đại diện Ban dự án cùng lẵng hoa chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Lãnh đạo Hội tư vấn Thuế chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Công ty CP in Tài chính chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Đại diện Cục Thuế Hà Nội chúc mừng Tạp chí Thuế
 • Lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan Học viện Tài chính chúc mừng
 • Đại diện công ty Phát hành báo chí TW chúc mừng Tạp chí thuế
Complementary Content
${loading}