• Bà Đặng Thị Thanh Mai Tổng biên tập Tạp chí Thuế - Trưởng ban tổ chức cuộc thi trình bày báo cáo về kết quả cuộc thi
 • Các tác giả cuộc thi đạt giải
 • Ông Ngô Đại Sơn - Phó Tổng biên tập Tạp chí Thuế, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi công bố cơ cấu Quyết định giải thưởng
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn trao giải cho 5 đơn vị có số lượng bài dự thi lớn và đạt chất lượng cao
 • Bà Đặng Thị Thanh Mai – Tổng biên tập Tạp chí Thuế, Trưởng Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho 10 tác giải, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích (đợt 1)
 • Bà Đặng Thị Thanh Mai – Tổng biên tập Tạp chí Thuế, Trưởng Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho 10 tác giải, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích (đợt 2)
 • Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao giải và Giấy chứng nhận cho 5 tác giả và nhóm tác giả đạt giải C
 • Ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao giải và Giấy chứng nhận cho 5 tác giả và nhóm tác giả đạt giải C
 • Ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho các tác giả đạt giải B
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho tác giả có tác phẩm đạt giải A
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể cơ quan đã có thành tích, đóng góp vào thành công của cuộc thi
 • TS. Trần Trung Kiên – Đại học Kinh tế TP. HCM đại diện cho khối học giả, nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế lên chia sẻ cảm xúc
 • Tác giả nhận giải Nguyễn Diệu Thủy - Cục Thuế Vĩnh Phúc, đại diện cho các cán bộ ngành thuế tham gia tích cực với cuộc thi
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu ý kiến chỉ đạo và đóng góp
 • Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn tặng hoa cho Ban Tổ chức cuộc thi nhằm ghi nhận những cống hiến, nỗ lực của Ban Tổ chức
 • Ban lãnh đạo Tổng cục Thuế chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức, lãnh các Cục Thuế và các tác giả nhận giải của cuộc thi
Complementary Content
${loading}