Đề xuất ngân sách trung ương hưởng 100% số thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử  

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2023. Theo đó, dự thảo đề xuất điều tiết ngân sách trung ương hưởng 100% đối với số thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại cổng thông tin điện tử của Tổng Cục thuế.

Tin mới nhất

Điều chỉnh tăng khung giá bán lẻ điện bình quân 

Đề nghị áp dụng và kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử là điều kiện để được phép kinh doanh xăng dầu

Bộ Tài chính: Chỉ giao thống nhất một cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu

Phối hợp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền  

Bộ Công thương tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023

Tháng đầu năm, tổng thu NSNN ước đạt 213 nghìn tỷ đồng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bộ Tài chính phải là bộ chủ lực trong giai đoạn đất nước khó khăn hiện nay

Xử lý nghiêm các công chức vi phạm pháp luật tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung

Hết tháng 1, cả nước đã phân bổ được trên 90% vốn đầu tư công

Trình Chính phủ nghị định sửa đổi Nghị định 65 về trái phiếu DN trong đầu tuần tới

TP.HCM nằm trong nhóm tiềm năng để phát triển trung tâm dữ liệu trên toàn cầu

Năm 2023 nhiều tiềm năng và lợi thế giao thương cho hàng hóa Việt Nam

Cục Thuế Phú Thọ: đứng đầu về mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn năm 2022

Bộ Tài chính lên kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Cấp trên 51 nghìn tỷ đồng chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ  

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngành thuế thu vào NSNN 165.700 tỷ đồng trong tháng đầu năm

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công

Thêm gần 11 nghìn DN thành lập mới trong tháng đầu năm 2023

 Thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ sinh con

08:58 Mon, 28/11/2022

(TCT online) - Ngày 18/10/2022, Cục Thuế Hà Nội nhận được công văn số 202210/CV-YTVN của Công ty TNHH kỹ thuật Yamazaki Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ sinh con. Về vấn đề này, ngày 7/11/2022, Cục Thuế Hà Nội có công văn 53673/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

 Lập hóa đơn GTGT giảm giá hàng bán

08:57 Mon, 28/11/2022

(TCT online) - Trả lời văn bản số 2710/2022/CV-VIKOMED ngày 27/10/2022 của Công ty liên doanh y học Việt - Hàn (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc đề nghị hướng dẫn lập hóa đơn GTGT giảm giá hàng bán, ngày 10/11/2022, Cục Thuế Hà Nội có công văn 54309/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ khai thuế

08:55 Mon, 28/11/2022

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 271022/Varroc ghi ngày 27/10/2022 của Công ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế, ngày 15/11/2022, Cục Thuế Hà Nội có công văn 55347/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DN chế xuất

08:54 Mon, 28/11/2022

(TCT online) - Trả lời văn bản số 01102022/CV-JJ của Công ty TNHH Jung Jin - Nextech Vina (sau đây gọi tắt là Công ty) về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm tra, phân loại linh kiện điện tử cho DN chế xuất, ngày 17/11/2022, Cục Thuế Hà Nội có công văn : 55897/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế đối với sản phẩm tái chế

10:02 Mon, 21/11/2022

(TCT online) - Trả lời công văn số 54/2022/NM2 ngày 10/10/2022 của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - môi trường Nguyệt Minh 2 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. Ngày 27/10/2022, Tổng cục Hải quan có công văn 4508/TCHQ-TXNK hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế đối với dịch vụ tư vấn giám sát thi công của nhà thầu phụ

10:00 Mon, 21/11/2022

(TCT online) - Trả lời công văn số 151/VTĐ&NLTT-TCKT đề ngày 29/9/2022 và công văn số 157/VTĐ&NLTT-TCKT đề ngày 7/10/2022 của Viện thủy điện và năng lượng tái tạo hỏi về chính sách thuế, ngày 10/11/2022, Cục Thuế Hà Nội có công văn 54502/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

 Thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế 

09:58 Mon, 21/11/2022

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 1197/PC-TCT ngày 25/10/2022 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 2110-2022/NS ngày 20/10/2022 của Công ty cổ phần thương mại và vận tải biển New Sun đề nghị giải đáp về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế bằng đường biển. Ngày 15/11/2022,  Cục Thuế Hà Nội có công văn 55346/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ kê khai thuế

09:56 Mon, 21/11/2022

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được công văn số 271022/Varroc ghi ngày 27/10/2022 của Công ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế. Ngày 15/11/2022, Cục Thuế Hà Nội có công văn 55347/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

09:32 Mon, 14/11/2022

(TCT online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 504/TCTKV ngày 11/10/2022 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, ngày 2/11/2022, Tổng cục Hải quan có công văn  4613/TCHQ-TXNK  hướng dẫn như sau:

Complementary Content
${loading}